Sociale Veiligheid

Bij Scouting Brouwhuis vinden we het belangrijk dat onze leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Gedragscode

Binnen Scouting Brouwhuis hanteren we de gedragscode van Scouting Nederland. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Scouting Brouwhuis past deze landelijke gedragscode toe voor al haar vrijwilligers.

De gedragscode kun je hier vinden.

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting Brouwhuis is het verplicht dat een vrijwilliger een VOG overlegt. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting Brouwhuis.

Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats binnen onze vereniging.

Aanstellingsbeleid

Wij zijn blij met iedere vrijwilliger die ons vereniging komt ondersteunen, maar dat het vrijwillig is, maakt het nog niet vrijblijvend. Voordat je aangesteld wordt als vrijwilliger bij Scouting Brouwhuis maakt (een deel van) het bestuur persoonlijk kennis met je. Uiteraard onderschrijf jij als (toekomstig) lid de doelstelling van Scouting en de gedragscode. Verder heb je er geen bezwaar tegen dat er een VOG voor je wordt aangevraagd. Ben je hiervoor bij een andere vereniging vrijwilliger geweest? Dan kunnen wij navraag bij die vereniging doen. Na een kennismakingsperiode van ten hoogste 3 maanden bespreken we met elkaar of er een klik is en of de vrijwilligersfunctie wederzijds bevalt, waarna je definitief aangesteld kan worden.

Vertrouwens(contact)persoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staat onze vertrouwenspersoon Sanne van de Nobelen en/of onze bestuursleden graag voor je klaar. Zij kunnen indien nodig ondersteuning krijgen van het Landelijk opvangteam (LOT) van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Onze vertrouwenspersoon Sanne van de Nobelen is per e-mail te bereiken via vertrouwenspersoon@scoutingbrouwhuis.nl. Je kunt ook via dit e-mailadres een belverzoek aanvragen, Sanne zal dan telefonisch contact opnemen.

Het bestuur is te bereiken per e-mail op bestuur@scoutingbrouwhuis.nl

Hoofdverantwoordelijke voor het thema Sociale Veiligheid binnen Scouting Brouwhuis is onze voorzitter André van Berlo, hij is per e-mail te bereiken via voorzitter@scoutingbrouwhuis.nl of telefonisch op 06-14 568 698.