Contributie

Op deze pagina komt alle informatie over contributie, lidmaatschap en uitschrijven.

Kosten

Als vereniging maken we kosten voor materialen, onze blokhut, het organiseren van kampen, en de afdracht aan scouting Nederland. Deze kosten worden voor een groot deel gedragen door de gemeentelijke subsidie, contributie en kampbijdragen van de leden. Bij scouting horen alle kinderen erbij. Daarom proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien vindt u onderaan deze pagina meerdere mogelijkheden die ondersteuning bieden wanneer uw kind door de financiële thuissituatie buiten de boot dreigt te vallen.

Mocht u om persoonlijke redenen niet in staat zijn om een doorlopende machtiging af te geven dan kunt u contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling te treffen.

De contributie

De contributie wordt jaarlijks door het kader tijdens de groepsraad van Scouting Brouwhuis vastgesteld. Andere wijzigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de ouders/verzorgers. De contributie bedraagt €24,75 per kwartaal voor de bevers en de welpen (€26,00 per 1 oktober 2022); voor de scouts en de explorers bedraagt de contributie €27,50 per kwartaal (€29,00 per 1 oktober 2022). Beide hiervoor genoemde bedragen gelden voor het seizoen 2022-2023. De contributie wordt uitsluitend geïnd per automatische incasso. Bij nieuwe leden wordt contributie berekend vanaf de maand waarin hij of zij lid wordt van Scouting Brouwhuis.

De contributie wordt omstreeks de eerste werkdag van elk (kalender)kwartaal van uw rekening afgeschreven. Dit betreft dan de contributie voor het lopende kwartaal. Bij het inschrijven geeft u Scouting Brouwhuis toestemming om het bedrag van uw rekening af te schrijven middel een automatische incasso. Enkele dagen voorafgaand aan de eerste afschrijving van de contributie ontvangt u per e-mail een kennisgeving

Het innen en de administratie van de contributie wordt geregeld door de penningmeester van Scouting Brouwhuis. Bij de penningmeester kunt u terecht met alle vragen die betrekking hebben op de contributie. De penningmeester is bereikbaar via: penningmeester@scoutingbrouwhuis.nl

Doorlopende machtiging

De contributie voor leden van Scouting Brouwhuis wordt betaald middels een doorlopende automatische incasso. Voor het afgeven van de machtiging dient u een formulier in te vullen en te ondertekenen. Al deze gegevens worden u toegezonden door de penningmeester nadat de registratie van het lidmaatschap is voltooid.

Machtigen is gemakkelijk

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf en ons de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
  • U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Beëindigen lidmaatschap

Als u bij de leiding van de speltak aangeeft dat u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan wordt uw zoon of dochter uitgeschreven als lid. Vanaf dat moment wordt de automatische incasso van de contributie stopgezet. Eenmaal geïncasseerde contributie wordt niet meer teruggestort. Het bestuur van Scouting Brouwhuis is gemachtigd éénzijdig, met opgave van reden, het lidmaatschap te beëindigen.

Meer informatie over het beëindigen van het lidmaatschap kunt u vinden op Lid Worden onder “Lidmaatschap Beëindigen”.

Kampgeld

De (weekend)kampen staan financieel los van de contributie. De hoogte van het kampgeld of weekend is verschillend per speltak en hangt af van het aantal leden van de speltak, de locatie, acties ter behoeve van het zomerkamp, etc. Over de hoogte van de kampgelden worden leden en ouders/verzorgers voor opgave van het (weekend)kamp geïnformeerd door de desbetreffende speltak(bege)leiding. De administratie en inning van kampgelden wordt geregeld door de speltak(bege)leiding. Bij het kampgeld zitten alle kosten zoals eten, drinken, terrein/blokhuthuur, etc. inbegrepen.

Financiële ondersteuning

Bij Scouting hoort iedereen er bij. De financiële thuissituatie van een kind mag geen spelbreker zijn voor deelname aan het scoutingspel. Verscheidene gemeenten, waaronder Gemeente Helmond, verlenen subsidie aan hun inwoners om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen met sporten en spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld voor een Scoutfit, kampgeld, contributie of kampeeruitrusting. Via de onderstaande link kunt u kijken of u in aamerking komt voor een dergelijke regeling. Wanneer u vragen heeft over deze regelingen stel deze dan gerust aan de penningmeester via: penningmeester@scoutingbrouwhuis.nl

Bij Scouting horen alle kinderen er bij!

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke scoutingspel. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen. Deze aanvullende ondersteuning is beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, zoals hierboven beschreven, geen afdoende oplossing bieden. De penningmeester helpt u graag bij het aanvragen van deze ondersteuning.