Preventie en Integriteit

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting. Kinderen en jongeren moeten zich in een uitdagende omgeving kunnen ontwikkelen door het spelen van het Scoutingspel.

Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang.

Binnen Scouting volgt de leiding daarom trainingen om op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden. Scouting Nederland heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht gesteld voor alle vrijwilligers en besteedt aandacht aan sociale veiligheid. Ook zijn veiligheidsbladen opgesteld rondom diverse Scoutingactiviteiten. Ten slotte zijn er speciale richtlijnen waaraan Scoutingaccommodaties moeten voldoen, zodat de gebouwen veilig zijn en blijven.

Aanmeldbeleid vrijwilligers Scouting Brouwhuis

Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om de vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of zijn plaatsvervanger. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt met de groepsbegeleider en de speltak of commissie een evaluatie gehouden. Als iedereen tevreden is, wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief.

Gedragscode

Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.