Opkomsten tijdens COVID-19 | Update 27 november 2021

Gisterenavond vond een persconferentie plaats waarin wederom verzwarende maatregelen zijn aangekondigd die per zondag 28 november ingaan.

De meest ingrijpende maatregel die onze Scouting direct raakt is dat ook Scoutinglocaties zijn geopend tot 17.00 uur.
Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur, dus ook voor alle clubhuizen, wachtschepen en (kampeer)terreinen van Scouting. Daarmee zijn ook overnachtingen niet meer mogelijk.

Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid en hopen we daarmee bij te dragen aan het voorkomen van nieuwe maatregelen die de maatschappij en Scouting raken.

Concreet betekent dit dus dat alle opkomsten en activiteiten tot nader order komen te vervallen. Alle speltakken zijn momenteel aan het kijken naar alternatieven, hier wordt iedereen afzonderlijk over geïnformeerd via hun speltak. Denk hierbij aan digitale opkomsten, andere tijden of dagen van de opkomsten.

Mochten er vragen zijn over Scouting en het coronavirus, dan kunnen de meeste worden beantwoord op de site van Scouting Nederland.

PDF – FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS – Versie 28 november 2021