Corona en Scouting vanaf 26 juni

Met de vermindering van maatregelen vanaf 26 juni 2021, en met de inachtneming van de laatste regels vanuit Scouting Nederland, kan Scouting Brouwhuis haar opkomsten in grote maten laten doorgaan zoals wij dat voor Corona gewend waren.

In de laatste publicatie van Scouting Nederland wordt duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan. De grootste veranderingen met de voorgaande publicatie is dat vanaf 26 juni opkomsten weer binnen en buiten gehouden mogen worden en dat overnachtingen weer op een normale manier zijn toegestaan. Ook kampen mogen weer plaatsenvinden, en dit is natuurlijk goed nieuws voor ons gezamenlijke zomerkamp komende zomer! Voor het zomerkamp zullen wij ons houden aan het protocol voor kampen, dit protocol is te vinden op https://www.samenopkamp.nl.

Heb je vragen? Stel deze dan aan de leiding van de speltakken.