Opkomsten tijdens COVID-19 | update 3 Februari

Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Maar voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit belang hebben we in de gesprekken met de overheid onderstreept. Met een mooi resultaat: binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder Scouting. Daar zijn we ontzettend blij mee! ? Dit betreft het organiseren van reguliere opkomsten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.

De opkomsten kunnen per speltak afwijken, de leiding van de betreffende speltak zal laten weten hoe de opkomsten georganiseerd worden via de reguliere communicatie kanalen.